Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Nezaradene
  2. >
  3. 118. Snem Nemeckej lekárskej komory 11.-13.5.2015, Frankfurt n. Mohanom

118. Snem Nemeckej lekárskej komory 11.-13.5.2015, Frankfurt n. Mohanom

V dňoch 11. - 13. 5.2015 sa prezident SLK MUDr. Marián Kollár zúčastnil časti rokovania 118. snemu Nemeckej lekárskej komory vo Frankfurte nad Mohanom. Sprevádzal ho člen ZV SLK MUDr. Jozef Weber. Prezident SLK sa stretol s viacerými členmi zahraničných delegácií, ktoré boli, rovnako ako SLK, pozvané na najvyššie výročné rokovanie nemeckých lekárov. V rámci rozhovorov a kontaktov prezident neoficiálne pozval na snem SLK do Košíc predstaviteľov Nemeckej lekárskej komory.

MUDr. Jozef Weber sa zas zúčastnil zasadnutia predstaviteľov Nemeckej a Rakúskej lekárskej komory s predstaviteľmi lekárskych komôr strednej Európy a Balkánu, ktoré sa venovalo organizovaniu ich stretnutia pod názvom ZEVA 2015 začiatkom septembra v albánskej Tirane. Okrem organizačných vecí sa určili aj odborné témy pre rokovanie.

Popri ceremoniálnych podujatiach sa prezident SLK MUDr. Marián Kollár a člen ZV SLK MUDr. Jozef Weber zúčastnili aj otvorenia pracovného rokovania snemu v utorok 12.5.2015 o 14:00 hod. Snem nemeckej lekárskej komory v ten deň prerokúval tému komunikácie medzi lekármi a pacientmi. Hosťami snemu boli zástupcovia lekárskych komôr a združení z 26 štátov Európy, ale aj sveta. Ako pozorovatelia sa snemu zúčastnili zástupcovia Spolkového združenia zmluvných lekárov, zdravotných poisťovní, Odborového Marburgského sväzu lekárov v zamestnaní, ako aj množstvo zástupcov tlače a médií. Počas slávnostného otvorenia v kostole svätého Pavla sa medzi rečníkmi vystriedali nielen prezident Spolkovej lekárskej komory Nemecka Frank Ulrich Montgomery, ktorého prejav, preložený do slovenčiny, ZV SLK zverejní na webovej stránke SLK, ale aj minister zdravotníctva Spolkovej republiky Porýnie-Westfálsko, predseda vlády tejto spolkovej krajiny, starosta Frankfurtu nad Mohanom, ale aj spolkový minister zdravotníctva za CDU-CSU, pán Hermann Grohe.

Aj keď sa slovenská delegácia nezúčastnila celého priebehu snemovania nemeckých lekárov, ktoré trvalo do piatku 15.5.2015, bude sa ZV SLK snažiť priniesť informáciu o jeho rokovaní v slovenskom preklade na webovej stránke SLK do konca mesiaca jún 2015.  

MUDr.Jozef Weber, Zahraničný výbor SLK