Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Nezaradene
  2. >
  3. 58. plenárne zhromaždenie AEMH, Atény, 13. - 14. 5. 2005

58. plenárne zhromaždenie AEMH, Atény, 13. - 14. 5. 2005

Atény sa v dňoch 13. – 14. mája 2005 stali miestom rokovania 58. plenárneho zhromaždenia Európskej asociácie nemocničných lekárov (AEMH). Vedúcim delegácie SLK, ktorá sa na zasadnutí zúčastnila ako riadny člen tejto organizácie, bol II. viceprezident SLK MUDr. Mikuláš Buzgó.

Stalo sa už pomaly tradíciou, že pred samotným rokovaním plenárneho zhromaždenia sa koná odborná konferencia. Tentoraz bolo jej hlavnou témou kontinuálne lekárske vzdelávanie. V programe vystúpili zástupcovia vzdelávacích inštitúcií zo Švédska, Nórska, Fínska, Grécka, Francúzska a hovorilo sa aj o americkom modeli vzdelávania lekárov. V záverečnej prednáške prezident Stáleho výboru európskych lekárov (CPME) Dr. Bernhard Grewin zdôraznil význam kontinuálneho lekárskeho vzdelávania lekárov v Európe a načrtol jeho perspektívy. O dôležitosti tejto témy svedčí aj prijatie Deklarácie AEMH o zabezpečení kvality a riadenia kvality v procese odborného rozvoja.

Na plenárnom zhromaždení AEMH sa okrem zástupcov šestnástich členských krajín zúčastnili aj predstavitelia ďalších európskych lekárskych organizácií, napr. Európskej federácie lekárov zamestnancov (FEMS) , Stálej pracovnej skupiny mladých lekárov (PWG), Európskej únie praktických lekárov (UEMO) a Európskej únie lekárov špecialistov (UEMS). Ako vo svojom otvorenom liste účastníkom rokovania spomenul prezident AEMH Dr.Raymond Lies, už dlhšiu dobu prebieha proces zbližovania jednotlivých európskych lekárskych organizácií, ktorý by sa mal zavŕšiť na budúci rok.

Na programe rokovania boli aj finančné otázky asociácie a činnosť pracovných skupín. Na návrh slovinskej delegácie vznikla pracovná skupina, ktorá sa bude venovať pracovným podmienkam a postaveniu lekárov v nemocniciach EÚ a ustanovila sa aj pracovná skupina o programoch kvality v nemocničných zariadeniach.

Vedúci jednotlivých národných delegácií predložili správy o činnosti organizácií, ktoré zastupujú, a o stave zdravotníctva vo svojej krajine. Slovenská delegácia informovala o prijatí novej zdravotníckej legislatívy, ktorá vytvorila rámec pre nový model zdravotníctva. Na informáciu o prechode nemocníc na akciové spoločnosti, či neziskové organizácie reagovali kolegovia z Nórska, kde už tento model majú. Informovali o negatívnych skúsenostiach, ku ktorým došlo pri konflikte ekonomických záujmov nemocnice s etickými a medicínskymi postupmi presadzovanými lekármi, jej zamestnancami.    

Dokumenty prijaté na 58. plenárnom zhromaždení:
Deklarácia o zabezpečení kvality a riadenia kvality v procese odborného rozvoja
         
Uznesenie AEMH o tabakovej kontrole
    
Vyhlásenie AEMH o boloňskom procese
viď aj tzv. Bolonská deklarácia