Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Nezaradene
  2. >
  3. Informácie z EÚ

Informácie z EÚ

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 2021

Európska komisia pripravila dokumenty k vakcinácii v SR

 

Pozvánka na webinár WHO (30.11.2021)

 

2020

 

Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po pandémii COVID-19

 


Invitation to the SEPEN Webinar - COVID-19 and health workforce planning, 17 June 2020, 14.30h (Brussels time)

 


European Week Against Cancer

 


COVID - 19 notes and advices from the medical colleges & NHS regional authorities about prevention measures against

 


New WHO guides on screening

 


Európska stupnica na kontrolu tabaku 2019

Asociácia európskych líg proti rakovine po troch rokoch opäť vyhodnotila situáciu v kontrole tabaku v európskych krajinách. Analýza podčiarkuje najmä nedostatočné financovanie kontroly tabaku.

V pripade Slovenska, ktoré skončilo na 32. mieste sa konštatuje : “No progress to report since 2010.

 


Implementácia kultúry zdravia jednotlivca do vysokoškolského vzdelávania s cieľom riešiť súčasné a budúce zdravotné problémy

The professional and student organisations representing medical doctors, dentists, pharmacists and veterinarians in Europe call on policy makers, academics and professionals to promote an interdisciplinary exchange under the One Health (1) approach in education.

The European organisations are committed to organising regular roundtables in different European regions to debate the need to update current curricula and promote interdisciplinary collaboration in undergraduate education. The aim is to bring together interested parties in specific country clusters to raise awareness and share experiences.

In December 2019, a second roundtable hosted by the Polish Chamber of Physicians and Dentists in Warsaw brought together more than 50 participants from the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia.

The representatives of the four countries recognised that the integrated education of all future health professionals is fundamental for tackling current and future health challenges. They agreed on the importance of supporting joint initiatives at national level to further implement the One Health approach. Moreover, it was remarked that any change at university level is possible only if educators are committed to encouraging interactions among students of different disciplines.

Please find the full report on the open debate here.

 

(1)

The Council of European Dentists (CED)

The Standing Committee of European Doctors (CPME)

The Federation of Veterinarians of Europe (FVE)

The Pharmaceutical Group of European Union (PGEU)

The European Dental Students Association (EDSA)

The European Medical Students’ Association (EMSA)

The International Veterinary Students’ Association (IVSA)

The European Pharmaceutical Students' Association (EPSA)


Jednotné opatrenia smerom k zlepšeniu zdravia: Úrad predstavuje nového regionálneho riaditeľa WHO pre Európu


Spojené kráľovstvo a spolupráca po vystúpení z EÚ


Koronavírus - stav núdze bol vyhlásený

WHO Director-General declared that the outbreak of 2019-nCoV constitutes a PHEIC and accepted the Committee’s advice and issued this advice as Temporary Recommendations under the IHR. 

https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)

 


2019

 

Country health profiles

http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/country-health-profiles

 


Konferencia Clean Forum 2019

Čo je dôležitejšie ako životné prostredie?

Na úvod jeden zarážajúci fakt – vedeli ste, že je u nás 23-krát viac úmrtí z dôvodu znečisteného ovzdušia než z dôvodu dopravných nehôd? Aj toto odznelo na konferencii Clean Air Forum 2019 koncom novembra v Bratislave.

Poprední predstavitelia Európskej únie a národných štátov v hlavnom meste diskutovali o potrebe zlepšenia kvality ovzdušia. V úvodnom predslove sa predstavili mimo iných aj Karmenu Vella – maltský eurokomisár pre životné prostredie, László Sólymos – minister životného prostredia SR a poradca prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Zhodli sa na tom, že legislatíva pre ochranu životného prostredia je účinná len čiastočne a inštitúcia robia nevýrazné opatrenia na zlepšenie tohto stavu. Problémom je predovšetkým implementácia prijatých opatrení do praxe, najmä preto, že plány a opatrenia sú iba na papieri, ale sú nenaplniteľné v praxi. V národných opatreniach je síce vidieť pokrok, no žiaľ, stále je to veľmi málo. Problémom nie je samotné životné prostredie, ale priemysel, poľnohospodárstvo a najmä doprava. Na to nadviazal na druhý deň na konferencii aj primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý pripomenul, že kľúčová priorita je verejná doprava (napr. vytváranie špeciálnych pruhov na cestách pre vozidlá verejnej dopravy), ktorá by mala byť ľahko dostupná, čistá, rýchla a bezpečná.

Životné prostredie a zdravie sú spojené nádoby

„Zlyhanie nie je možné, je to totiž otázka života a smrti“ povedal Karmenu Vella. Už spomínané číslo z úvodu o úmrtiach v dôsledku znečistenia životného prostredia sa totiž netýka len Slovenska. V celej EÚ je tento problém najčastejším dôvodom predčasných úmrtí.

Znečistené ovzdušie je napríklad jeden z hlavných dôvodov, prečo ľudia trpia astmou. Ultrajemné častice sa nezachytia v dýchacích cestách, ale sa šíria krvou a usadzujú v celom tele. Spôsobujú tzv. neurotoxicitu organizmu, ktorá sa prejavuje podráždením, zápalmi a môže vyústiť do závažných srdcovo- cievnych a dýchacích ochorení. Veľa ľudí, ktorí trpia srdcovo- cievnymi ochoreniami, ani netušia, že ich problémy sú spôsobené najmä znečistením ovzdušia. „Je dôležité informovať lekárov, ktorí by následne mali vyvíjať tlak na kompetentných s cieľom zlepšiť túto situáciu,“ odznelo na konferencii. Znie to ako klišé, ale situácia je najhoršia v centrách miest, preto jedným z možných riešení, ako stav čiastočne odľahčiť, je budovanie bicyklových stojísk pri vlakových staniciach, čo vo významnej miere odľahčilo dopravu v mestách a v konečnom dôsledku aj znížilo škodlivé emisie.

Na záver len jeden citát, ktorý na konferencii zaznel: „Ak si myslíte že ekonomika je dôležitejšia ako životné prostredie, tak skúste zadržať dych počas toho, kým si počítate svoje peniaze.“

FOTOGALÉRIA

Text a foto: Bc. Róbert Karper – tajomník stáleho výboru pre zahraničie

 


WHO Barcelona Course on Health Financing for UHC

 


Options to Foster Health Promoting Health Systems

The expert panel on effective ways of investing in health have drafted a preliminary/draft opinion on options to foster health promoting health systems. This Opinion considers what progress has been made in implementing health promotion within the EU region, and considers what mechanisms can be used for strengthening the integration of health promotion within health systems. Current conceptual and policy frameworks for health promotion are outlined, and the rationale for the development of health promotion and its continued relevance within the context of current policy objectives.

More at:

https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/023_taskshifting_en.pdf

https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/docsdir/025_health_promotinghhealthsystems_en.pdf

 


WHO Europe má nového riaditeľa

WHO Europe má nového riaditeľa na ďalších päť rokov: pán Hans Kluge, Belgičan, doterajší riaditeľ Divízie pre zdravotnícke systémy a verejné zdravotníctvo vo WHO Europe.

http://www.euro.who.int/en/about-us/regional-director/election-of-regional-director-2020/list-of-candidates-for-the-post-of-regional-director/kluge,-hans

 


Progress on health equity is stalling across Europe; new WHO report reveals gaps can be reduced within the lifetime of a single government

http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2019/progress-on-health-equity-is-stalling-across-europe-new-who-report-reveals-gaps-can-be-reduced-within-the-lifetime-of-a-single-government

 


Sustainable health financing with an ageing population

http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/policy-briefs-and-summaries/sustainable-health-financing-with-an-ageing-population-implications-of-different-revenue-raising-mechanisms-and-policy-options-2019?utm_source=WHO%2FEurope+mailing+list&utm_campaign=3575fc2be7-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_13_11_44_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_60241f4736-3575fc2be7-93291265

 


Designing and Implementing Integrated Care – An Accelerated Learning Course for Leaders in Integrated Care Programs

https://integratedcarefoundation.org/wp-content/uploads/2019/07/IFIC3452-Ireland-ALP-brochure-A5-4pp-2019-WEB.pdf

 


Monitoring and restricting digital marketing of unhealthy products to children and adolescents (2019)

http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/publications/2019/monitoring-and-restricting-digital-marketing-of-unhealthy-products-to-children-and-adolescents-2019

 


Predbežné výsledky odpovedí o postoji k antibiotikám jednotlivých krajín k 20.2.2019

V rámci boja s antibiotickou rezistenciou Európske centrum pre kontrolu chorôb (ECDC) zisťuje informovanosť zdravotníckych pracovníkov o tejto problematike. Keďže ste súčasťou tímu pracovníkov, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní a informovaní verejnosti o dôležitosti antibiotík a ich obozretného používania, Slovenská lekárska komoira (SLK) bola požiadaná o súčinnosť pri oslovovaní lekárov s nasledujúcim dotazníkom zisťujúcim informovanosť a postoj zdravotníckych pracovníkov k antibiotikám a antibiotickej rezistencii, za účelom získania relevantných čísiel zo Slovenska. V prílohe nájdete stav odpovedí jednotlivých krajín ku 20.2.2019. Vzhľadom na počiatočné problémy s online prístupom sa rozhodli predĺžiť termín na jeho vyplnenie do 1.3.2019.

Anglická verzia: https://surveys.phe.org.uk/TakeSurvey.aspx?SurveyID=9lKJ5585H

Slovenská verzia: https://surveys.phe.org.uk/TakeSurvey.aspx?SurveyID=9lKJ4pm5H

 


2018

 

New cancer incidence, mortality and prevalence estimates from IARC

WHO International Agency for Research on Cancer (IARC) released on Wednesday 12 September 2018 new estimates on cancer incidence and mortality.

To find the new IARC estimates for every country go to: http://gco.iarc.fr/today/fact-sheets-populations

These estimates are drawn from cancer registry data. In countries where cancer registries do not exist, estimates are made of the available data and data from neighbor countries (more info about the methodology here: http://gco.iarc.fr/today/data-sources-methods)

Note that no time trend are provided. IARC has in fact erased old estimated (2012) to prevent people to make trends and time comparisons. Because for many countries around the world estimates in 2018 are much higher than 2012 estimates, not because of real major increase but because registration has improved.

However, projection up to 2040 are proposed for each country, see: http://gco.iarc.fr/tomorrow/graphic-line where you can ask the graph for every country by choosing it in the little window "choose a population".

These projections show the increase in cases/deaths expected from the increase and aging of the population (based on national population projections as provided by countries).

To see past trend in mortality for your country, try the HFA explorer : https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer/ and indicate "cancer" in the little window "filter by subject", after having selected a country.

 

Latest global cancer data: Cancer burden rises to 18.1 million new cases and 9.6 million cancer deaths in 2018

Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries

 


Information from WHO Europe

On 12 September 2018, the European health report 2018, was launched. This kind of report is published by the WHO Regional Office for Europe every two years.

The publication welcomes an increase in life expectancy and reductions in premature mortality, but warns that smoking, alcohol, overweight and obesity and under-vaccination are hindering progress in some countries. Some European countries enjoy the highest sense of “life satisfaction” recorded anywhere in the world. However, significant discrepancies between countries across numerous key indicators, and the failure to halt or substantially reverse the negative effects of tobacco smoking, alcohol consumption, overweight and obesity, and under-vaccination remain causes for real concern.

Key findings

  • In the European Region, people live on average more than one year longer when compared to five years ago. However, there is still over a decade of difference (11.5 years) between countries with the highest and lowest life expectancy.
  • Europeans’ sense of well-being is among the highest in the world, but variations from country to country are pronounced.
  • Good progress has been made in reducing deaths from all causes (all ages) since the beginning of the millennium, with about a 25% reduction in 15 years.
  • Overall, Europe is surpassing the target of reducing premature deaths from the four major noncommunicable diseases – cardiovascular diseases, cancer, diabetes mellitus and chronic respiratory diseases – by 1.5% annually until 2020. The latest data point to a 2% decline per year on average. However, lifestyle factors affecting mortality from these causes remain a major concern, and may slow, or even reverse gains in life expectancy if left unchecked:

               - Tobacco smoking rates are the highest in the world, with one in three people aged 15 and above smoking.

               - While alcohol use is declining overall, adult consumption is still the highest in the world. Levels of consumption vary between countries, ranging from 1 to 15 litres per capita every year.

               - Over half of the population is overweight and trends for both overweight and obesity in adults are on an upward curve across most of Europe, with considerable variations between countries.

  • Child vaccination rates are improving in general across Europe, but recent outbreaks of measles and rubella in some countries are jeopardizing the ability of the Region to eliminate these diseases.
  • Deaths from external causes of injury or poisoning have declined steadily by about 12% over five years; yet such deaths were over three times higher among men than women.
  • The title of this year’s report, “More than numbers – evidence for all”, acknowledges the continuing and important shift away from relying only on statistical data, and towards using other types of evidence that go beyond numbers to capture more subjective experiences, such as the “life satisfaction” measure. European countries are leading the way in promoting this new, holistic and more meaningful way of measuring the impact of policy upon citizens’ health and well-being.

For more information, please see http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2018/europeans-live-longer-and-healthier-lives-but-progress-is-uneven,-new-who-report-says

(report full text, fact sheets)

 


What is the experience of decentralized hospital governance in Europe?


CPME statement on the European Commission proposal for a Regulation on Health Technology Assessment (HTA) (17.4.2018)


Update on situation in Turkey (19.3.2018)


Health professions welcome the opinion of the European Parliament on the next EU Budget (14.3.2018)

 


2017

Broad consensus in health and social care community on exemption of health professions from Proportionality Directive

Observatory Venice Summer School 2017

World Health Statistics 2017

Are you sending a team to Future Health Summit 2017?

 


2016

WHO Barcelona Course on Health Financing for Universal Health Coverage

Food Safety in the EU (Tuesday 24th January 2017 (Thon Hotel Brussels City Centre, Brussels)

FYI from WHO: New articles from the journal Health Policy

EVIPNet – Evidence-informed policy making je projekt WHO, v rámci ktorého sa v členských štátoch vytvárajú Platformy odborníkov, ktorí pracujú na evidence-based podkladoch pre zdravotné politiky. Slovensko sa tento rok tiež zapojilo do projektu prostredníctvom IZP.

EKONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS : Joint Report on Health Care and Long-Term Care Systems & Fiscal Sustainability

IV International Scientific Conference "SEXUAL INDEX FUNCTION OF WOMEN"

Global burden of disease study 2015 assesses the state of the worlds health (Lancet, October 6, 2016)

Správa k analýze telesného a duševného zdravia v 21. krajinách Európy

Správa Európskej komisie k zdravotníctvu a dlhodobej starostlivosti

Conference on Climate and Health Care

Facilitating care and cure

Active, Healthy Ageing in the EU: Growing the Silver Economy through Innovation and Partnership Enquiries

Interview with Rachel Stancliffe - CleanMed Europe 2013 organiser

CleanMed Europe 2016

Voluntary health insurance in Europe - ROLE AND REGULATION & COUNTRY EXPERIENCE

CPME MONTHLY BULLETIN - JULY 2016

DRAFT CPME Policy on obesity

Registrácia do The Observatory Venice Summer School

Dobrá výživa matky. Najlepší štart do života.

Weekly updates

20. výročie Ľubľanskej Charty o reformovaní zdravotnej starostlivosti v Európe, 1996, vývoj zdravotného systému v Európe za posledné roky.

Publikácie – novinky máj 2016 - 1 , 2 , 3

štúdia Vzťah medzi sociálnymi výdavkami a zdravotnými následkami

pozvánka na IV. Medzinárodnú vedeckú konferenciu venovanú dôvodom neplodnosti a prevencii (18.6.2016, Varšava)

pozvánka na Cross-Border Healthcare in Europe:Promoting Equal Access to Quality Care (16.6.2016)

WHO vydala Zdravotnícku ročenku 2016 (23. 5. 2016)

National Public Health Week

Výzva na predkladanie inovatívnych zdravotníckych technológií

News from Hepatitis B & C Public Policy Association, Issue 18

WHO: new Spring 2016 catalogue

časopis Public Health PANORAMA (vydavateľ Regionálny úrad WHO pre Európu)

European Observatory on Health Systems and Policies

Mapping of the use of European Structural and Investment Funds (ESIF)

Užitočné informácie z oblasti eHealth: WHO EUROPEAN REGION 2016

pozvánka na Tackling Childhood Obesity in Europe:Promoting Healthy and Active Lifestyles (18.05.2016)

1st International Scientific Conference "Understanding the world of children with autism" (09.04.2016)

pozvánka na Cross-Border Healthcare in Europe: Promoting Equal Access to Quality Care (23.03.2016)

pozvánka na Observatory Venice Summer School 2016 (24.2.2016)

 


2015

Správa z konferencie Joint European Medical Organisations Conference konanej dňa 18.12.2015 v Luxemburgu

WHO Europe: Migrácia a zdravie: najčastejšie otázky (9.9.2015)

Healthcare Professionals Crossing Borders (HPCB), vydanie 32 (júl 2015)

pozvánka na medzinárodnú konferenciu: Cezhraničná zdravotná starostlivosť v Európe: podpora rovnakého prístupu ku kvalitnej starostlivosti, 1.7.2015, Brusel (19.5.2015)

Svetová zdravotnícka organizácia chce zlepšiť prístup k život zachraňujúcim liekom proti hepatitíde C, tuberkulóze či rakovine (8.5.2015)

Európsky parlament žiada novú stratégiu proti alkoholizmu (30.4.2015)

CPME: Európsky imunizačný týždeň 2015 - európski lekári sa budú aj ďalej snažiť o Európu bez osýpiek! (24.4.2015)

Komisia Európskej liekovej agentúry pre farmakovigilanciu (PRAC) o riziku nárastu kardiovaskulárnych problémov ako srdcový infarkt a mozgová príhoda u pacientov užívajúcich vysoké dávky ibuprofenu (13.4.2015)

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Improving Young People´s Mental Health in Europe - 23rd June 2015, Brussels (13.4.2015)

Healthcare Professionals Crossing Borders (HPCB) Newsletter, vydanie 31 (1.4.2015)