Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Nezaradene
  2. >
  3. ROK 2009

ROK 2009


 

 - zákon 461, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti so zavedením meny euro

 

Tento zákon určil poplatky v mene EURO napríklad za:

  • registráciu
  • aktualizáciu registra
  • vydanie licencie

Ostatné poplatky sú prepočítané konverzným kurzom:

 

1 EUR = 30, 126 Sk 


Úhrady na č. účtu 2154624456/0200 (VÚB) 

  
     

VS = variabilný symbol
ŠS = špecifický symbol  

     

pri platbe zo zahraničia:
IBAN: SK28 0200 0000 0021 5462 4456
SWIFT/BIC: SUBASKBX     

  
--------------------------------------------------------------------------------
ČLENSKÉ PRÍSPEVKY
a) vek 30 - 65 rokov
82,98 EUR/2500 Sk   VS: ID z registra    ŠS: rok
--------------------------------------------------------------------------------
b) vek do 30 rokov
49,79 EUR/1500 Sk   VS: ID z registra  ŠS: rok
--------------------------------------------------------------------------------
c) vek nad 65 rokov, materská dovolenka,
a nevykonávanie povolania lekára na území SR
6,64 EUR/200 Sk        VS: ID z registra  ŠS: rok                        
--------------------------------------------------------------------------------
  
 
REGISTRAČNÝ POPLATOK
13 EUR/400 Sk    VS: rodné číslo bez lomítka   ŠS: 444
-------------------------------------------------------------------------------
POPLATOK ZA AKTUALIZÁCIU REGISTRA
4 EUR/150 Sk      VS: ID z registra   ŠS: 555
-------------------------------------------------------------------------------
POPLATKY ZA LICENCIE 
    
L1A samostatná prax
66  EUR/2000 Sk    VS: ID z registra   ŠS: 111
------------------------------------------------------------------------------
L1B výkon povolania
33 EUR/1000 Sk     VS: ID z registra    ŠS: 222
------------------------------------------------------------------------------
L1C odborný zástupca
66 EUR/2000 Sk     VS: ID z registra    ŠS: 333
--------------------------------------------------------------------------------
L1D výkon lekárskej posudkovej činnosti
33 EUR/1000 Sk       VS: ID z registra    ŠS: 888              
--------------------------------------------------------------------------------
  
SADZOBNÍK OSTATNÝCH POPLATKOV
  
POPLATOK ZA DUPLIKÁT POTVRDENIA O REGISTRÁCII
16,60 EUR/500 Sk  nečlen    VS: ID z registra   ŠS: 999
Pre riadne platiacich členov je potvrdenie bezplatné.    
-------------------------------------------------------------------------------
 
POPLATOK ZA DUPLIKÁT LICENCIE
3,32  EUR/100 Sk      platiaci člen SLK  VS: ID  ŠS: 7474
33,19 EUR/1000 Sk    nečlen SLK                    ŠS: 7474 
------------------------------------------------------------------------------
POTVRDENIE O BEZÚHONNOSTI
5 EUR/150,63 Sk        platiaci člen SLK             ŠS: 666                   
50 EUR/1 506,30 Sk   nečlen SLK                     ŠS: 666
-------------------------------------------------------------------------------
  
 
 
 
 
 
POPLATOK ZA DUPLIKÁT KARTY CME
  
3,32  EUR/100 Sk       platiaci člen SLK    VS: ID  ŠS: 7575
9,96  EUR/300 Sk        nečlen SLK          VS: ID  ŠS: 7575
  
(pozn.: obdržíte dočasnú laminovanú kartu.
Pri najbližšej personalizácii pevných kariet
Vám pevnú (riadnu) kartu automaticky zašleme)
-------------------------------------------------------------------------------
 
  
INFORMÁCIE O SPÔSOBE PLATBY
Špecifický symbol je najviac 10-miestny a rozlišuje druh platby, t. j. jednou sumou sa môžu zaplatiť najviac tri druhy poplatkov.
--------------------------------------------------------------------------------
VZOR PRI PLATBE TROCH POPLATKOV NARAZ:
Napr.:
1. členský príspevok na r. 2009
82,98 EUR/2500 Sk    VS: vaše ID    ŠS: 2009
    
2. aktualizačný poplatok na r. 2009
4 EUR/150 Sk          VS: vaše ID    ŠS: 555
    
3. poplatok za licenciu  L1A
66  EUR/2000 Sk    VS: vaše ID    ŠS: 111
--------------------------------------------------------------------------------
Na prevodnom príkaze na úhradu bude  uvedené:
Suma  152,98 EUR/4650 Sk     VS = vaše ID z registra lekárov 
                                             ŠS = 2009555111
    
Prosíme vás, nepripisujte do ŠS žiadne iné číselné znaky ani písmená. Konštatný symbol je pri všetkých platbách rovnaký: 0308.