Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
 1. Nezaradene
 2. >
 3. Výhody pre členov SLK - Bankové služby a poistenie

Výhody pre členov SLK - Bankové služby a poistenie

Aktuálny leták VÚB - výhody pre členov SLK - TU

 

Zvýhodnené produkty VÚB banky

POISTENIE PRÁVNEJ OCHRANY vo Wüstenrot poisťovni, a.s.

Zľavy na vybrané produkty neživotného poistenia vo Wüstenrot poisťovni

 


 

Zvýhodnené produkty VÚB banky

O SPOLUPRÁCI SLK A VÚB

O ROZHOVOR SME POŽIADALI ING. LENKU KUBALOVÚ, SEGMENT MANAŽÉR ODBORU MALÝCH PODNIKATEĽOV

1. Spolupráca medzi Slovenskou lekárskou komorou a VÚB bankou trvá už 15 rokov. V čom spočíva? Prečo je výhodné pre lekárov mať svoje financie práve vo VÚB?

VÚB banka pripravila a pravidelne aktualizuje špeciálne produkty a zľavy pre členov SLK - súkromných aj štátnych lekárov. Ide o produkty, ktoré sme vytvárali priamo na mieru, aby vyhovovali potrebám a špecifikám lekárov. Vzhľadom k tomuto faktu a tiež preto, že sme bankou, ktorá má svoje obchodné miesta po celom Slovensku, sme presvedčení, že sme najlepšou voľbou pre našich zákazníkov.

2. Na základe tohto partnerstva pripravila VÚB banka špeciálnu ponuku produktov a služieb. Ako a podľa čoho ste upravili podmienky produktov tak, aby čo najviac vyhovovali špecifickým potrebám tejto profesijnej skupiny?

Produkty sme pripravili v spolupráci so zástupcami SLK, ktorí nám tlmočili rôzne situácie, s ktorými sa súkromní aj štátni lekári stretávajú vo svoje praxi. Vytvorili sme ponuku produktov zodpovedajúcu potrebám lekárov. Štátni lekári môžu čerpať výhodné produkty z oblasti osobných financií, súkromní lekári navyše aj výhody pre podnikateľov.

3. Aké špeciálne produkty ponúka VÚB banka pre štátnych lekárov?

 • VÚB účet v cenovej úrovni 6 € so 100% zľavou z poplatku na vedenie účtu na 12 mesiacov
 • Pôžička (bezúčelová alebo na refinancovanie) so 100% zľavou z poplatku za poskytnutie úveru 
 • Hypotéka, povolené prečerpanie, kreditná karta a pôžička s možnosťou požiadať o úver s iným spôsobom dokladovania príjmu
   

4. A ako je to v prípade lekárov so súkromnou praxou?

Lekári so súkromnou praxou majú nárok na rovnaké výhody ako štátni lekári a k tomu sme pre nich pripravili aj ponuku zvýhodnení pre podnikateľov:

 • Profiúver kontokorentný a Profiúver terminovaný s predschváleným úverovým limitom do výšky 50 000 €, so 100% zľavou z poplatku za poskytnutie úveru a so zvýhodnenou úrokovou sadzbou
 • Kreditná karta MasterCard Business World s predschváleným úverovým limitom

 

5. Ako máte nastavené možnosti pre mladých začínajúcich lekárov, ktorí idú do súkromnej sféry?

Vybudovanie súkromnej ambulancie so sebou prináša aj zvýšené výdavky. VÚB banka ponúka členom SLK na rozbehnutie ich podnikania špeciálny Profiúver na Odkup lekárskej praxe až do výšky 100 000 €. Bez minimálnej doby podnikania, s výhodnou úrokovou sadzbou, so splatnosťou do 10 rokov a s možnosťou 2x v roku realizovať mimoriadnu splátku bez poplatku. Navyše k tomu možnosť financovania prevádzky ambulancie formou kontokorentného úveru do výšky 20 000 €.

Taktiež členovia SLK majú možnosť využiť kontokorentný alebo terminovaný Profiúver bez minimálnej doby podnikania s predschváleným úverovým limitom až do výšky 50 000 €.


6. Čo všetko môže žiadať lekár z pohľadu zmluvy, ktorá je medzi vami a SLK. Nájdu sa ešte nejaké produkty, ktoré je možné prostredníctvom vašej banky ošetriť?

VÚB banka lekárom poskytuje širokú škálu zliav a zvýhodnených produktov.
Prostredníctvom zvýhodnených úverov môžete financovať svoje bývanie, zariadenie a prevádzku ambulancie alebo čokoľvek, čo práve potrebujete. 

Konkrétne výhody pre Vás ako člena SLK sa môžete dozvedieť:
• v 200 pobočkách v celej SR
• na službe KONTAKT - 0850 123 000
• na stránke https://www.vub.sk/sk/osobne-financie/ - po vyplnení kontaktného formulára na stránke Vám obsluhu zabezpečí pracovník banky podľa Vašich požiadaviek

Pre využitie služieb a zliav od VÚB a VÚB Leasing si prosím vytlačte potvrdenie o členstve.

Príďte si po Vaše výhody do VÚB Banky!

Aktuálnu ponuku zvýhodnených produktov pre členov SLK so základnými informáciami o možnostiach odkladu splátok vplyvom pandémie COVID-19 (november 2020) nájdete TU!

VÚB banka: Aktuálna ponuka zvýhodnených produktov pre členov SLK platná od 1.8.2021:
manažment SLK - november 2020
lekári - členovia SLK - september 2021

 

Pre členov SLK:

NOVINKY !

S účinnosťou 18.8.2021 sme spustili predaj nového produktu aj pre členov SLK – PROFIÚVER / PROFIHYPO úver na Odkup lekárskej praxe.

Odkup lekárskej praxe je určený pre vás - začínajúcich podnikateľov (na rozbeh podnikania), ako aj pre existujúcich podnikateľov za účelom rozšírenia podnikateľských aktivít za účelom odkupu zabehnutej lekárskej praxe, jej vnútorného vybavenia, prípadne aj nehnuteľnosti, v ktorej sa ambulancia nachádza:

 • výška úveru do 100 000 €
 • bez minimálnej doby podnikania
 • so zvýhodnenou úrokovou sadzbou
 • splatnosť úveru do 10 rokov
 • s možnosťou 2 x v roku realizovať mimoriadnu splátku bez poplatku
 • navyše k tomu možnosť financovania prevádzky formou kontokorentného úveru do výšky 20 000 €

Všetky ďalšie potrebné informácie o úplných podmienkach poskytnutia nového produktu Vám radi poskytneme v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky.

Navyše, VÚB banka členom SLK poskytuje možnosť požiadať o hypotéku, kreditnú kartu, povolené prečerpanie a VÚB pôžičku s iným spôsobom dokladovaním príjmu:

Aktuálne podmienky:
- dokladovanie príjmu na základe obratov na účte (vo VÚB alebo v inej banke)
- akceptovanie príjmu FO alebo PO (vlastník aspoň 50% spoločnosti)
- akceptovanie pravidelne opakujúcich sa obratov na účte
- postačuje predložiť výpis z účtu za posledných 6 mesiacov (iba v prípade účtu v inej banke)
- výška úveru v prípade hypotéky až do 250 000 EUR

 

VÚB Leasing: ponuka nie je časovo obmedzená.

Aktuálnu ponuku zvýhodnených produktov pre členov SLK a základné informácie o možnostiach odkladu splátok z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 (máj 2021) nájdete TU!

VÚB Leasing ponúka pre všetkých členov SLK financovanie formou predschváleného limitu až do výšky 100tis.€. Limit môžete využiť na kúpu osobných motorových vozidiel do 3,5t a zdravotníckej techniky s atraktívnym úročením a s výhodným poistením, bez poplatkov, bez minimálnej doby podnikania, bez predkladania finančných výkazov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prezentácii.
Vážime si spoluprácu s Vašou komorou a vzhľadom k pandemickej  situácii naďalej ponúkame pre každého člena SLK možnosť požiadať o odklad splátok až na 6 mesiacov.

Vývoj finančného plnenia medzi SLK a VÚB

Ponuka VÚB pre členov SLK

Premeňte SVOJ mobil na platobný terminál


POISTENIE PRÁVNEJ OCHRANY vo Wüstenrot poisťovni, a.s.

Rozšírenie poistenia právnej ochrany vo Wüstenrot poisťovňa, a.s.

S účinnosťou od 01.04.2019 sa poistenie právnej ochrany rozširuje o:

Rodinné právo - poskytovanie právneho poradenstva v prípade sporov spadajúcich do oblasti rodinného práva a týkajúcich sa priamo poistenej osoby (postup pri rozvode, zvýšenie, zníženie výživného, postup pri vysporiadaní majetku po rozvode, určenie otcovstva, úprava styku s deťmi, osvojenie apod.).

Dedičské právo – poskytovanie právneho poradenstva v prípade sporov spadajúcich do oblasti dedičského práva a týkajúcich sa priamo poistenej osoby (odmietnutie dedičstva, dedenie dlhov, postup v dedičskom konaní, postup pri spisovaní závetu, vydedenie, okruh dedičov a pod.).

Poistenie sa vzťahuje aj na právnickú osobu, najviac s dvomi spoločníkmi, z ktorých aspoň jeden je lekár, ktorý je členom SLK a zároveň je uvedený v aktuálnom zozname poistených osôb a ktorá má v predmete podnikania poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ak podľa predošlej vety sú obidvaja spoločníci právnickej osoby lekári, poistenie sa na túto právnickú osobu vzťahuje len v tom prípade, ak sú obidvaja spoločníci (lekári) členmi SLK a zároveň sú uvedení v aktuálnom zozname poistených osôb.

Poistná suma: 15.000,- €

Poistná suma pri nemajetkovej ujme: 5.000,- €

Poistná suma v prípade právnickej osoby s 2 spoločníkmi, z ktorých obaja sú lekária členovia SLK: 30.000 €

Poistná suma pri nemajetkovej ujmev prípade právnickej osoby s 2 spoločníkmi, z ktorých obaja sú lekári a členovia SLK: 10.000 €

Poistenie právnej ochrany sa dojednáva bez spoluúčasti.

 • Wüstenrot poisťovňa, a.s. poskytne členom SLK, ktorí majú uhradené členské príspevky na rok 2018, zľavu na vybrané poistné produkty. Zľavu môžete využiť kedykoľvek na vybrané produkty Wüstenrot poisťovne, a.s.. V jednom roku môžete využiť aj viac zliav (jedna zľava platí na jednu poistnú zmluvu). Pre uplatnenie zľavy stačí predložiť členský preukaz SLK a zľavu možno uplatniť na ktorejkoľvek pobočke Wüstenrot poisťovne, a.s.. Nárok na poskytnutie zľavy má vlastník predmetu poistenia, t. j. člen SLK, prípadne manžel/manželka alebo firma, v ktorej je člen SLK konateľom, alebo spoločníkom.

Zľava je platná počas celej doby trvania poistnej zmluvy.

 • S účinnosťou od 01.04.2010 môžu členovia Slovenskej lekárskej komory za účelom zaistenia ochrany svojich práv pri výkone svojho náročného povolania využívať poistenie právnej ochrany dojednané vo Wüstenrot poisťovni, a.s.
 • Členovia Slovenskej lekárskej komory sa môžu s dôverou obrátiť na non-stop linku právneho poradenstva na tel. č. 02/3306 8820resp. prostredníctvom e-mailu: vaspravnik@wuestenrot.sk s otázkami či problémami z nasledovných oblastí:

a) Náhrada škody - ochrana a uplatňovanie oprávnených občiansko-právnych nárokov zakladajúcich sa na ustanoveniach o zákonnej zodpovednosti v sporoch o náhradu škody :

1. spôsobenú nesprávnym poskytnutí zdravotnej starostlivosti, uplatnených voči poistenej osobe poškodeným alebo jeho dedičom (pasívny spor)

2. spôsobenú poistenému konaním tretej osoby, ak škoda vznikla v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poistenou osobou (aktívny spor).

b) Trestné a priestupkové právo - obhajoba poistenej osoby v trestnom konaní, ktoré bolo voči nej začaté kompetentným orgánom štátu v dôsledku konania alebo opomenutia konania, a to až do podania obžaloby a obhajoba poistenej osoby v priestupkovom konaní v súvislosti s priestupkom z nedbanlivosti, ak je trestné alebo priestupkové konanie vedené pre trestný čin alebo priestupok, ku ktorému došlo v priamej súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Po podaní obžaloby sa obhajoba poistnej osoby v trestnom konaní vzťahuje len na nedbanlivostné trestné činy.

c) Konanie pre orgánmi dohľadu a dozoru – obhajoba poistenej osoby a zastupovanie jej oprávnených záujmov v konaniach pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvom zdravotníctva SR, VÚC alebo Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

d) Disciplinárne konanie – zastupovanie právnych záujmov a obhajoba poistenej osoby v disciplinárnych konaniach vedených Slovenskou lekárskou komorou.

e) Pracovné právo – ochrana a uplatňovanie oprávnených právnych záujmov poistenej osoby :

1. ako zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu, v ktorom poistená osoba poskytuje zdravotnú starostlivosť,

2. ako zamestnávateľa v sporoch so zamestnancami poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť.

f) Nemajetková ujma – ochrana oprávnených právnych záujmov poistenej osoby v sporoch o náhradu nemajetkovej ujmy podľa § 13 Občianskeho zákonníka, ak právnym dôvodom sporu je ujma spôsobená v dôsledku nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti poistenou osobou (pasívny spor).

g) Trestné právo - obhajoba poistenej osoby predvolanej v pozícii svedka na výsluch v trestnom konaní, ktoré bolo začaté kompetentným orgánom štátu v dôsledku konania alebo opomenutia konania v súvislosti s trestným činom, ku ktorému došlo v priamej súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a to za predpokladu, že okamih spáchania tohto činu alebo skutku nastal v čase existencie poistenia právnej ochrany vo vzťahu k poistenej osobe a zároveň možno s prihliadnutím na okolnosti rozumne predpokladať, že poistená osoba sa môže v predmetnom trestnom konaní stať obvinenou osobou. Za splnenia všetkých podmienok uvedených v prvej vete tohto bodu sa právna ochrana týka aj obhajoby poistenej osoby v rámci postupu príslušného orgánu pred začatím trestného stíhania, ktorú na základe trestného alebo iného podnetu príslušný orgán predvolá na výsluch k okolnostiam nasvedčujúcim, že mala spáchať trestný čin.

h) Rodinné právo – poskytovanie právneho poradenstva v prípade sporov spadajúcich do oblasti rodinného práva a týkajúcich sa priamo poistenej osoby (postup pri rozvode, zvýšenie, zníženie výživného, postup pri vysporiadaní majetku po rozvode, určenie otcovstva, úprava styku s deťmi, osvojenie a pod.).

i) Dedičské právo – poskytovanie právneho poradenstva v prípade sporov spadajúcich do oblasti dedičského práva a týkajúcich sa priamo poistenej osoby (odmietnutie dedičstva, dedenie dlhov, postup v dedičskom konaní, postup pri spisovaní závetu, vydedenie, okruh dedičov a pod.).

Poistné plnenie sa podľa písm. h) a i) VPP-PO poskytuje len vo forme telefonickej služby právnych informácií alebo administratívno-právnej asistencie. Poskytovanie právneho poradenstva zahŕňa aj zasielanie vzorov žalôb, zmlúv, návrhov alebo dohôd, ako aj následnú kontrolu žaloby, zmluvy, návrhu alebo dohody vypracovaných poistenou osobou.

 • Poistenie právnej ochrany sa vzťahuje na fyzickú osobu vykonávajúcu povolanie lekára, ktorá je členom Slovenskej lekárskej komory a zároveň je uvedená v aktuálnom zozname poistených osôb, ako aj na právnické osoby najviac s dvoma spoločníkmi, z ktorých aspoň jeden je lekár, ktorý je členom Slovenskej lekárskej komory a má uhradený členský príspevok na príslušné obdobie a ktorá má v predmete podnikania poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ak sú obidvaja spoločníci právnickej osoby lekári, poistenie sa na túto právnickú osobu vzťahuje len v tom prípade, ak sú obidvaja spoločníci (lekári) členmi Slovenskej lekárskej komory a uhradili členský príspevok na príslušné obdobie.

         Z poistenia sa hradí odmena advokáta, súdne a správne poplatky, náklady na tlmočníka, prekladateľa a znalca, primerané a účelné náklady na cestu a ubytovanie poisteného,     protistrany a svedka, trestnoprávna a správnoprávna kaucia až do výšky 10 500 €, náklady a výdavky protistrany do výšky 50%.


Na základe uznesenia Prezídia SLK môžu poistenie právnej ochrany za zvýhodnených podmienok uzatvoriť aj lekári so zníženým členským príspevkom (dôchodcovia, materská dovolenka..) po uhradení príplatku 9.50 € na účet SLK vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK28 0200 0000 0021 5462 4456
VS = variabilný symbol – Vaše identifikačné ; číslo ŠS = špecifický symbol - príslušný kalendárny rok

Informovať sa môžete i na Vašich RLK.

KONTAKTY ako aj ostatné informácie k poisteniu nájdete TU.

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE PRÁVNEJ OCHRANY ČLENOV SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KOMORY

 


Zľavy na vybrané produkty neživotného poistenia vo Wüstenrot poisťovni