Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

Voľby a orgány RLK Trenčín 2016 - 2020

Voľby a orgány RLK Trenčín 2008 - 2012

Odborné sekcie RLK TN - Voľby do odborných sekcíí RLK Trenčín - výsledky volieb v roku 2014

História, súčasnosť a činnosť RLK Trenčín

Zodpovednosť lekára za výkon svojho povolania


 

Voľby a orgány RLK Trenčín 2016 - 2020

Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov RLK Trenčín (7.6.2016)

Voľby do subregionálnych lekárskych komôr 2016 - výsledky
SRLK Trenčín                  
SRLK Prievidza               
SRLK Považská Bystrica
SRLK Ilava                       
SRLK Nové Mesto nad Váhom
SRLK Partizánske      
SRLK Bánovce n/Bebravou        
SRLK Púchov                 
SRLK Myjava

Termín volebného zhromaždenia RLK Trenčín - 7.6.2016 (utorok) o 16,00 hod. v jedálni Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Jilemnického 24, Trenčín


Voľby a orgány RLK Trenčín 2008 - 2012

Voľby do subregionálnych lekárskych komôr 2012 - výsledky

SRLK Bánovce nad Bebravou
SRLK Ilava
SRLK Myjava
SRLK Nové Mesto nad Váhom
SRLK Partizánske
SRLK Považská Bystrica
SRLK Prievidza
SRLK Púchov
SRLK Trenčín

Termín volebného zhromaždenia RLK Trenčín: 24.4.2012 o 16,00 – Seminárna miestnosť, Fakultná nemocnica Trenčín

Orgány RLK TN (2008 - 2012)

Orgány RLK Trenčín Prezídium RLK (a súčasne členovia Rady RLK)

MUDr. Lintner Rudolf - prezident
MUDr. Teremová Zuzana - viceprezidentka (SRLK Prievidza)
MUDr. Ráclavská Renáta - (predsedkyňa SRLK Nové Mesto n/V.)
MUDr. Bílik Vasil – (predseda SRLK Partizánske)
MUDr. Karásek Vladimír – (predseda SRLK Považská Bystrica)

Rada RLK Trenčín

MUDr. Fábry Vladimír - (SRLK Púchov)
MUDr. Ševčík Ľudovít - (SRLK Považská Bystrica)
MUDr. Wagnerová Helena - (SRLK Bánovce nad Bebravou)
MUDr. Ondrisková Elena - (SRLK Myjava)

Kontrolný výbor MUDr. Ehsan Noman - predseda
MUDr. Bíreš Miroslav - (SRLK Trenčín)
MUDr. Herda Karol - (SRLK Prievidza)
MUDr. Chudíková Vlasta - (SRLK Trenčín)
MUDr. Jurisa Miloš - (SRLK Ilava)
MUDr. Ofúkana Ivana - (SRLK Púchov)
MUDr. Urbančoková Anna - (SRLK Bánovce nad Bebravou)
MUDr. Válek Pavol - (SRLK Bánovce nad Bebravou)
MUDr. Zajíčeková Katarína - (SRLK Prievidza)

Delegáti Snemu SLK
MUDr. Lintner Rudolf - prezident
MUDr. Brušková Lívia - (SRLK Partizánske)
MUDr. Ehsan Noman - (SRLK Nové Mesto n/V)
MUDr. Jančok Ján - (SRLK Prievidza)
MUDr. Perichtová Magda - (SRLK Ilava)
MUDr. Karásek Vladimír - (SRLK Považská Bystrica)
MUDr. Teremová Zuzana - (SRLK Prievidza)
MUDr. Wagnerová Helena - (SRLK Bánovce nad Bebravou)


Odborné sekcie RLK TN - Voľby do odborných sekcíí RLK Trenčín - výsledky volieb v roku 2014

Zápis o výsledku volieb v Pediatrickej sekcii (PDS RLK)

Zápis o výsledku volieb v Neurologickej sekcii (NES RLK)

Zápis o výsledku volieb v Dermatovenerologickej sekcii (DVS RLK)

Zápis o výsledku volieb v Ortopedickej sekcii (ORS RLK)

Zápis o výsledku volieb v Oftalmologickej sekcii (OFS RLK)

Zápis o výsledku volieb v Internistickej sekcii (INS RLK)

Zápis o výsledku volieb v Rádiologickej sekcii (RDS RLK)

Zápis o výsledku volieb v Psychiatrickej sekcii (PSS RLK)

Zápis o výsledku volieb v Sekcii anesteziológie a intenzívnej medicíny (SAI RLK)

Zápis o výsledku volieb v Gynekologicko-pôrodníckej sekcii (GYS RLK)

Zápis o výsledku volieb v Gastroenterologickej sekcii (GAS RLK)

Zápis o výsledku volieb v Chirurgickej sekcii (CHS RLK)

Zápis o výsledku volieb v Otorinolaryngologickej sekcii (OTS RLK)

Zápis o výsledku volieb v Sekcii všeobecného lekárstva (SVL RLK)

Zápis o výsledku volieb v Pneumo-ftizeologickej sekcii (PFS RLK)

Zápis o výsledku volieb v Kardiologickej sekcii (KDS RLK)

Zápis o výsledku volieb v Urologickej sekcii (URS RLK)

Zápis o výsledku volieb v Diabetologickej sekcii (DAS RLK)

Zápis o výsledku volieb v Imunologicko-alergologickej sekcii (IAS RLK)

Zápis o výsledku volieb v Sekcii fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (SFBLR RLK)


História, súčasnosť a činnosť RLK Trenčín


Zodpovednosť lekára za výkon svojho povolania (.ppt)