Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

Dokumenty na stiahnutie

Typ Názov súboru Popis

docx

Vyhláška 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia CME

Vyhláška ustanovuje podmienky, kritériá, spôsob hodnotenia CME, ako aj počet kreditov za jednotlivé kategórie CME

Stiahnúť

pdf

Vyhláška MZ SR 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka

Účinnosť od 15.03.2019

Stiahnúť

pdf

Zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch

Kompletné znenie vrátane noviel

Stiahnúť

doc

Tabuľka na manuálne vpísanie kreditovaných aktivít

Túto tabuľku lekár vypĺňa, pokiaľ požiada o sprostredkovanie (za poplatok) zapísania kreditov do kreditného systému. Tabuľku vypĺňa za každú svoju hodnotenú odbornosť

Stiahnúť

pdf

Koľko kreditov za čo?

Prehľadná tabuľka, ktorú sme pre Vás spracovali na lepšie zorientovanie sa vo vzdelávacích aktivitách CME a ich hodnotení. Vychádza z Vyhlášky 366/2005 Z.z.

Stiahnúť

pdf

Počty kreditov za vzdelávacie aktivity sústavného vzdelávania v povolaní lekár

Vychádza z vyhlášky 74/2019

Stiahnúť

pdf

Sústava špecializačných odborov a sústava certifikovaných pracovných činností

Príloha č. 3 NV SR č. 296/2010 Z.z.; Nájdete tu jednotlivé špecializačné odbory a certifikované pracovné činnosti v kategórii "lekár". Môžete si ľahko zistiť, aká je ich dĺžka štúdia a tak si vypočítať za toto štúdium kredity CME.

Stiahnúť