Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

Voľby 2020-2021


 

Voľby 2020-2021

Voľby do orgánov RLK Trnava (8.9.2021)

PREZÍDUM RLK Trnava

Prezídium RLK Trnava - voľby do orgánov RLK Trnava konané dňa 8.9.2021

 • MUDr. Pekarovič Peter - prezident
 • Prof. MUDr. Bartošovič Ivan PhD. - viceprezident
 • MUDr. Bajer Miroslav - člen (predseda SRLK Trnava)
 • MUDr. Sloboda Igor - člen (predseda SRLK Galanta)
 • MUDr. Račková Petra - členka (predsedníčka SRLK Senica)

 

RADA RLK Trnava

Rada RLK Trnava - funkcionári zvolení voľbami na Zhromaždení delegátov RLK Trnava konanom dňa 8.9.2021

 • MUDr. Pekarovič Peter - prezident
 • Prof. MUDr. Bartošovič Ivan, PhD. člen (predseda SRLK Skalica)
 • MUDr. Sloboda Igor – člen (predseda SRLK Galanta)
 • MUDr. Jurgová Eva – členka (predsedníčka SRLK Piešťany)
 • MUDr. Bajer Miroslav – člen (predseda RLK Trnava)
 • MUDr. Račková Petra – členka (predsedníčka SRLK Senica)
 • MUDr. Matusová Mária - členka (predsedníčka SRLK Dunajská Streda)
 • MUDr. Ztatoš Andrej - člen
 • MUDr. Stuller Peter - člen

 

KONTROLNÝ VÝBOR RLK Trnava

Kontrolný výbor RLK Trnava - voľby do orgánov RLK Trnava konané dňa 8.9.2021

 • MUDr. doplníme – predseda
 • MUDr. Maček Vladimír - člen
 • MUDr. Tašká Alena - členka
 • MUDr. Nagy Vidor - člen
 • MUDr. Mlynáriková Vanda - členka
 • MUDr. Kučma Martin - člen
 • MUDr. Császárová Eva - členka
 • MUDr. Vrancová Ivana - členka

 

DELEGÁTI SNEMU SLK ZA RLK Trnava

Delegáti Snemu SLK za RLK Trnava - voľby konané dňa 8.9.2021

 • MUDr. Pekarovič Peter
 • Prof. MUDr. Bartošovič Ivan PhD.
 • MUDr. Jurgová Eva CSc.
 • MUDr. Sloboda Igor
 • MUDr. Račková Petra
 • MUDr. Matusová Mária

 


SRLK Trnava

 

SRLK Skalica

 

SRLK Hlohovec

 

SRLK Senica

 

SRLK Dunajská Streda

 

SRLK Galanta

 

SRLK Piešťany

 

 

https://lekom.sk/storage/files/