Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

Voľby do orgánov RLK Košice - ARCHÍV


 

Voľby do orgánov RLK Košice - ARCHÍV

PREZÍDUM RLK Košice

Prezídium RLK Košice - voľby do orgánov RLK dňa 25.4.2012

 • MUDr. Valéria Vasiľová - prezidentka
 • MUDr. Jozef Kolinovský - viceprezident
 • MUDr. Marián Hojstrič - člen (predseda SRLK S.N.Ves)
 • MUDr. František Kujnisch - člen (predseda SRLK Košice-okolie)
 • MUDr. Mária Popadičová - členka (predsedníčka SRLK Gelnica)

Prezídium RLK Košice - voľby do orgánov RLK dňa 26.3.2008

 • MUDr. Dagmar Takácsová - prezidentka
 • MUDr. Martin Lycius - viceprezident (predseda SRLK Trebišov)
 • MUDr. Viliam Knocik - člen (predseda SRLK Michalovce)
 • MUDr. Stanislav Juhás, CSc. - člen
 • MUDr. Marián Hojstrič - člen (predseda SRLK S. N. Ves)

 

RADA RLK Košice 

Rada RLK Košice - funkcionári zvolení voľbami na ZD dňa 25.4.2012

 • MUDr. Valéria Vasiľová - prezidentka
 • MUDr. Marián Hojstrič -člen (predseda SRLK S.N.Ves)
 • MUDr. Marián Ivanko - člen (predseda SRLK Michalovce)
 • MUDr. Jozef Kolinovský - člen (predseda SRLK Košice 802)
 • MUDr. František Kujnisch - člen (predseda SRLK Košice-okolie)
 • MUDr. Martin Lycius - člen
 • MUDr. Mária Popadičová - členka (predsedníčka SRLK Gelnica)
 • MUDr. Vladimír Tomko - člen (predseda SRLK Rožňava)
 • MUDr. Eva Ševecová - členka (predsedníčka SRLK Košice 801)

Rada RLK Košice - funkcionári zvolení voľbami na ZD 2008

 • MUDr. Dagmar Takácsová - prezidentka
 • MUDr. Jozef Kolinovský - člen (predseda SRLK Košice-časť Tr. SNP, KVP, ŠACA)
 • MUDr. Viliam Knocik - člen (predseda SRLK Michalovce)
 • MUDr. Slavomír Sakal - člen (predseda SRLK Rožňava)
 • MUDr. Marián Hojstrič - člen (predseda SRLK S.N.Ves)
 • MUDr. Martin Lycius - člen (predseda SRLK Trebišov)
 • MUDr. Mária Popadičová - členka (predsedníčka SRLK Gelnica)
 • MUDr. Stanislav Juhás, CSc. - člen
 • MUDr. Zdeňka Skalinová-Dibáková - členka

na základe rozhodnutia prezidentky sú na radu prizývaní aj predsedovia SRLK Košice - mesto a Košice - okolie:

 • MUDr. Mária Grullingová - predsedníčka SRLK Košice-mesto = zmena=po abdikácii pracuje MUDr. Erich Boroš
 • MUDr. František Kujnisch - predseda SRLK Košice-okolie

 

KONTROLNÝ VÝBOR RLK Košice

Kontrolný výbor RLK Košice -  voľby do orgánov RLK dňa 25.4.2012

 • MUDr. Miriam Dziaková, PhD. - predsedníčka KV RLK Košice
 • MUDr. Helena Hojstričová - členka
 • MUDr. Mária Cifraničová - členka
 • MUDr. Zsolt Varga - člen (miesto Dr. Jutku)
 • MUDr. Mária Zakuciová - členka
 • MUDr. Mahboob Yacoob - člen (miesto Dr. Zobku)
 • MUDr. Dana Šolcová - členka
 • MUDr. Miloš Sopko, PhD. MPH - člen
 • MUDr. Eva Czoveková - členka

- MUDr. Karol Jutka bol zvolený do disciplinárnej komisie SLK
- MUDr. Dalimír Zobka bol zvolený do KV SLK

Kontrolný výbor RLK Košice - voľby do orgánov RLK dňa 26.3.2008

 • MUDr. Valéria Vasiľová - predsedníčka
 • MUDr. Miriam Dziaková - členka
 • MUDr. Dana Šolcová - členka
 • MUDr. Helena Hojstričová - členka
 • MUDr. Mária Cifraničová - členka
 • MUDr. Karol Jutka - člen
 • MUDr. Peter Gal - člen
 • MUDr. Peter Sopko - člen = zmena = po abdikácii pracuje MUDr. Milan Baník
 • MUDr. Peter Krcho, PhD. - člen = zmena = po abdikácii pracuje MUDr. Erika Csachová

 

DELEGÁTI SNEMU SLK ZA RLK KOŠICE

Delegáti Snemu SLK za RLK Košice - voľby  dňa 25.4.2012

 • MUDr. Dagmar Takácsová
 • MUDr. Valéria Vasiľová
 • MUDr. Martin Lycius
 • MUDr. Helena Hojstričová
 • MUDr. Marián Ivanko
 • MUDr. Mária Popadičová
 • MUDr. Karol Jutka
 • MUDr. Miriam Dziaková, PhD.
 • MUDr. Robert Roland, CSc.
 • MUDr. Norbert Lukán, PhD.
 • MUDr. Ladislav Varga
 • MUDr. František Michalčík
 • MUDr. Dalimír Zobka

Delegáti Snemu SLK za RLK Košice - voľby dňa 26.3.2008

 • MUDr. Valéria Vasiľová
 • MUDr. Zdeňka Skalinová-Dibáková
 • MUDr. Dalimír Zobka
 • MUDr. Robert Roland,CSc.
 • MUDr. Martin Lycius
 • MUDr. Dagmar Takácsová
 • MUDr. Miroslav Halapin
 • MUDr. Milan Praslička,PhD.
 • MUDr. Miriam Dziaková
 • MUDr. Anna Kleščinská
 • MUDr. Mikuláš Szakács
 • MUDr. Jozef Kolinovský
 • MUDr. Ľudovít Kmetony
 • MUDr. Mária Grullingová
 • MUDr. František Bodo