Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

Voľby 2020-2021


 

Voľby 2020-2021

Voľby do orgánov RLK Košice (07.09.2021)

PREZÍDUM RLK Košice

Prezídium RLK Košice - voľby do orgánov RLK Košice konané dňa 21.09.2021

 • MUDr. Valéria Vasiľová – prezidentka
 • MUDr. Marián Hojstrič – viceprezident (predseda SRLK Spišská Nová Ves)
 • MUDr. Martina Muchová – členka (SRLK Michalovce)
 • MUDr. Vladimír Tomko – člen (predseda SRLK Rožňava)
 • MUDr. Dalimír Zobka – člen (predseda SRLK Michalovce)

 

RADA RLK Košice

Rada RLK Košice - funkcionári zvolení voľbami na Zhromaždení delegátov konanom dňa 07. 09.2021

 • MUDr. Valéria Vasiľová – prezidentka
 • MUDr. Marián Hojstrič – viceprezident (predseda SRLK Spišská Nová Ves)
 • MUDr. Vladimír Tomko – člen (predseda SRLK Rožňava)
 • MUDr. Martina Muchová – členka (SRLK Michalovce)
 • MUDr. Mária Popadičová – členka (SRLK Spišská Nová Ves)
 • MUDr. Ľudmila Vasilková – členka (predsedníčka SRLK Trebišov)
 • MUDr. František Kujnisch – člen (predseda SRLK Košice – okolie)
 • MUDr. Dalimír Zobka – člen (predseda SRLK Michalovce)
 • MUDr. Zsolt Varga – člen (SRLK Rožňava)

 

KONTROLNÝ VÝBOR RLK Košice

Kontrolný výbor RLK Košice - voľby do orgánov RLK Košice konané dňa 07.09.2021

 • MUDr. Miriam Dziaková – predsedníčka
 • MUDr. Helena Hojstričová – členka
 • MUDr. Ladislav Varga – člen
 • MUDr. Dana Šolcová – členka
 • MUDr. Eva Hirner - členka
 • MUDr. Martin Murcko - člen
 • doc. MUDr. Viera Doničová, PhD. – členka

 

DELEGÁTI SNEMU SLK ZA RLK Košice

Delegáti Snemu SLK za RLK Košice - voľby konané dňa 07.09.2021

 • MUDr. Valéria Vasiľová
 • MUDr. Jitka Mačalová
 • MUDr. Miriam Dziaková
 • doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
 • prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
 • MUDr. Ladislav Varga
 • MUDr. Dalimír Zobka
 • MUDr. Vladimír Tomko
 • MUDr. Marián Hojstrič
 • MUDr. Róbert Roland
 • MUDr. Helena Hojstričová

 


SRLK Košice I. 

 

SRLK Košice II. 

 

SRLK Košice okolie 

 

SRLK Trebišov

 

SRLK Michalovce 

 

SRLK Rožňava

 

SRLK Spišská Nová Ves