Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Stály výbor pre legislatívu

Stály výbor pre legislatívu

MUDr. Ernest Sivík
MUDr. Ernest Sivík

Predseda

Kontaktovať
MUDr. Miriam Dziaková
MUDr. Miriam Dziaková

Člen

Kontaktovať
MUDr. Martin Olej
MUDr. Martin Olej

Člen

Kontaktovať
MUDr. Miroslav Pavlák
MUDr. Miroslav Pavlák

Člen

Kontaktovať
MUDr. Katarína Plevová
MUDr. Katarína Plevová

Člen

Kontaktovať
MUDr. Miroslav Rentka
MUDr. Miroslav Rentka

Člen

Kontaktovať
MUDr. Igor Sloboda
MUDr. Igor Sloboda

Člen

Kontaktovať