Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

 


 

XXI. ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV REGIONÁLNEJ LEKÁRSKEJ KOMORY PREŠOV (2023)

Pozvánku nájdete TU

Program XXI. Zhromaždenia delegátov RLK Prešov nájdete TU

Uznesenia XXI. Zhromaždenia delegátov RLK Prešov nájdete TU

 

XX. ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV REGIONÁLNEJ LEKÁRSKEJ KOMORY PREŠOV (2022)

Program XX. ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV REGIONÁLNEJ LEKÁRSKEJ KOMORY PREŠOV

Zoznam delegátov RLK Prešov 2022

Uznesenia z XX. Zhromaždenia delegátov RLK Prešov (2022)

Fotogaléria z XX. Zhromaždenia delegátov RLK Prešov (2022)


 

SLK s hlbokým zármutkom oznamuje, že dnes zomrel dlhoročný viceprezident RLK Prešov MUDr. Andrej Havrilla (8.1.2021)

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že dňa 8.1.2021 zomrel v nemocnici v Prešove vo veku 63 rokov vážený a ctený MUDr. Andrej Havrilla, dlhoročný viceprezident RLK Prešov.

Doktor Havrilla bol váženým a neoceniteľným členom Slovenskej lekárskej komory a jeho odchod tak zasiahol všetkých nás, ktorí sme mali tú česť ho poznať a pracovať s ním. Strácame v ňom blízkeho človeka, priateľa, ktorý nám všetkým bude nesmierne chýbať.

Dovoľte nám vyjadriť hlbokú a úprimnú sústrasť celej jeho rodine, kolegom, priateľom a známym.

 

MUDr. ANDREJ HAVRILLA

dátum narodenia 21.03.1957

dátum úmrtia 8.1.2021

Česť jeho pamiatke!

Slovenská lekárska komora a Regionálne lekárska komora Prešov

 


Zhromaždenie delegátov

XVII. Zhromaždenie delegátov Regionálnej lekárskej komory Prešov sa uskutoční dňa 29.11.2018

Program XVII. Zhromaždenia delegátov Regionálnej lekárskej komory Prešov

Uznesenia XVII. Zhromaždenia delegátov Regionálnej lekárskej komory Prešov

 


XVI. Zhromaždenie delegátov Regionálnej lekárskej komory Prešov

XVI. Zhromaždenie delegátov Regionálnej lekárskej komory Prešov sa uskutoční dňa 26. októbra 2017o 16:00 hod. v priestoroch Odborového domu kultúry v Prešove, Námestie mieru 1.
Na programe  zasadnutia  budú pravidelné správy o činnosti Prezídia a Rady RLK, Kontrolného výboru RLK, správa o činnosti sekretariátu a hospodárení RLK. Pozvánku na Zhromaždenie delegátov nájdete TU.

Program XVI. Zhromaždenia delegátov Regionálnej lekárskej komory Prešov

Uznesenia XVI. Zhromaždenia delegátov Regionálnej lekárskej komory Prešov

Fotogaléria  z XVI. Zhromaždenia delegátov Regionálnej lekárskej komory Prešov