Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

 

SRLK Prešov
predseda MUDr. Juraj Staško
telefon +421 905 650 246
email jstasko33@gmail.com
 
SRLK Sabinov
predseda MUDr. Michaela Petríková
telefon + 421 907 947 802
email petrikova@infovet.sk
   
SRLK Bardejov
predseda MUDr. Marcel Litavec
telefon +421 918 764 144
email marcellit@centrum.sk
   
SRLK Poprad
predseda MUDr. Eva Bérešová
telefon +421 905 519 933
email ppslovakia@gmail.com
   
SRLK Levoča
predseda MUDr. Ingrid Dzurňáková,  MBA
telefon +421 917 545 660
email dzurnakova.inga@gmail.com
   
SRLK Stará Ľubovňa
predseda MUDr. Barbora Kmečová
telefon +421 907 935 552
email basa.kmecova@gmail.com
   
SRLK Vranov nad Topľou
predseda MUDr. Patrik Jakubek
telefon +421 915 791 975
email jamipasro@gmail.com
   
SRLK Svidník
predseda MUDr. Eva Kucerová
telefon +421 908 190 949
email eva.kucerova@svetzdravia.com
   
SRLK Humenné
predseda MUDr. Milan Ivanco
telefon +421 907 995 604
email miclexane1@gmail.com
   
SRLK Snina
predseda MUDr. Peter Makara, MPH
telefon +421 903 705 055
email peter.makara@gmail.com