Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

https://lekom.sk/vzdelavanie/vzdelavanie-a-kredity

 


Právne povedomie lekára 2019 - Prešov - 10.4.2019

Kazuistiky ÚDZS

 


 

Právne povedomie lekára 2019 - Prešov - 10.4.2019

FOTOGALÉRIA - Právne povedomie lekára 2019 - Prešov - 10.4.2019

 


Konferencia palatívnej medicíny - POĎAKOVANIE (Prešov, 17.10.2018)

 


Kazuistiky ÚDZS

 

2019

 

2018

 

2017

         Správa z Kazuistík ÚDZS (RLK Prešov, 17.5.2017)

         - Fotogaléria