Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

 

SRLK Nitra
predseda MUDr. Katarína Plevová
telefón +421 903 410 468
email plevova@medicalmkp.sk
kontakt Eva Reméňová, DiS.art
telefón +421 908 781 612
 
SRLK Komárno
predseda MUDr. Matúš Pisár
telefón +421 905 947 138
email matus.pisar@gmail.com
kontakt

 

telefón  
 
SRLK Nové Zámky
predseda MUDr. Ján Bernát
telefón +421 905 706 683
email bernatjan02@gmail.com
kontakt Eva Reméňová, DiS.art
telefón +421 908 781 612
 
SRLK Levice
predseda MUDr. Kristína Galčíková
telefón +421 907 787 462
email kiki.galcikova@gmail.com
kontakt  
telefón  
 
SRLK Topoľčany
predseda MUDr. Emil Jurkovič
telefón + 421 903 548 498
email ejurkovic36@gmail.com
 
SRLK Šaľa
predseda MUDr. Elena Majorová
telefón +421 903 215 630
email elena.majorova@gmail.com
 
SRLK Zlaté Moravce
predseda MUDr. Miroslav Mokrý
telefón +421 905 337 159
email dr.mokry@gmail.com
kontakt  
telefón