Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

Voľby 2020-2021


 

Voľby 2020-2021

Voľby do orgánov RLK Nitra (06.09.2021)

PREZÍDUM RLK - voľby do orgánov RLK dňa 06.09.2021

 • MUDr. Ján Boldizsár – prezident RLK
 • MUDr. Emil Jurkovič – viceprezident RLK (SRLK Topolčany)
 • MUDr. Ján Bernát - člen (SRLK Nové Zámky)
 • MUDr. Kristína Galčíková - členka (SRLK Levice)
 • MUDr. Matúš Pisár - člen (SRLK Komárno)

 

RADA RLK Nitra - funkcionári zvolení voľbami na ZD dňa 06.09.2021

 • MUDr. Ján Boldizsár - prezident
 • MUDr. Emil Jurkovič - viceprezident (SRLK Topoľčany)
 • MUDr. Ján Bernát - člen (SRLK Nové Zámky)
 • MUDr. Katarína Plevová - členka (SRLK Nitra)
 • MUDr. Matúš Pisár - člen (SRLK Komárno)
 • MUDr. Kristína Galčíková – členka (SRLK Levice)
 • MUDr. Elena Majorová - členka (SRLK Šaľa)
 • MUDr. Miroslav Mokrý- člen (SRLK Zlaté Moravce)
 • MUDr. Jozef Weber – člen (SRLK Nitra)

 

KONTROLNÝ VÝBOR RLK Nitra - voľby do orgánov RLK dňa 06.09.2021

 • MUDr. Zuzana Straussová, PhD.- predsedníčka KV RLK Nitra (SRLK Nitra)
 • MUDr. Beáta Somlóová – členka (SRLK Levice)
 • MUDr. Tomáš Kovačic – člen (SRLK Nové Zámky)
 • MUDr. Martina Alföldi - člen (SRLK Šaľa)
 • MUDr. Richard Zács – člen (SRLK Komárno)
 • MUDr. Jozef Hanzel - člen (SRLK Zlaté Moravce)
 • MUDr. Dan Mikeska – člen (SRLK Topoľčany)

 

DELEGÁTI SNEMU SLK ZA RLK Nitra - voľby dňa 06.09.2021

 • MUDr. Ján Boldizsár
 • MUDr. Ján Bernát
 • MUDr. Emil Jurkovič
 • MUDr. Matúš Pisár
 • MUDr. Katarína Plevová
 • MUDr. Rastislav Šindler
 • MUDr. Jozef Weber
 • MUDr. Elena Majorová

 


SRLK Nitra

 

SRLK Komárno

 

SRLK Nové Zámky

 

SRLK Levice

 

SRLK Šaľa

 

SRLK Topoľčany

 

SRLK Zlaté Moravce