Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

 

Slovenská lekárska komora je členom AEMH


Európska asociácia nemocničných lekárov (Association Européenne des Médecins des Hopitaux – AEMH) je nezisková organizácia, ktorej členmi je šestnásť európskych organizácií nemocničných lekárov aktívnych na národnej úrovni.

 

Vznik AEMH
AEMH vznikla v r. 1963 z iniciatívy Konfederácie lekárskych zväzov vo Francúzsku. Jej zakladajúcimi členmi boli tieto krajiny: Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Švajčiarsko, Belgicko, Nórsko, Rakúsko a Dánsko. Neskôr sa pripojilo Grécko, Taliansko, Luxembursko, Španielsko, Portugalsko, Švédsko, Slovinsko a Slovensko.

 

Ciele AEMH, ako neziskovej organizácie:
AEMH skúma pracovné podmienky lekárov - odborníkov v nemocniciach, formy organizácie nemocničnej starostlivosti v rozličných krajinách, spôsob spolupráce s členmi ďalších nemocničných organizácií a rovnako aj možnosti zlepšovania starostlivosti a liečby pacientov v nemocniciach. Cieľom AEMH je informovať o všetkých aspektoch nemocničného systému v Európe a predkladať návrhy na zlepšenie nemocničného systému na európskej úrovni. 
V snahe naplniť tieto ciele AEMH pripravuje potrebné opatrenia, napr. navrhuje a publikuje stanoviská, uznesenia a vyhlásenia, zverejňuje a rozširuje informácie, podporuje výmenu skúseností a myšlienok, ako aj dialóg s lekármi, vedcami a politikmi. 
V snahe chrániť záujmy špecifických skupín nemocničných lekárov AEMH vytvára pracovné skupiny so zameraním napr. na riadenie kvality, pravidlá kontinuálneho vzdelávania lekárov, účasť nemocničných lekárov na správe nemocníc, informácie a ochranu údajov o liečbe, pracovnú skupinu o nemocniciach  budúcnosti a iné.

AEMH je pridruženým členom Stáleho výboru európskych lekárov (CPME), poradného orgánu Európskej únie pre otázky medicíny.

Slovenskú lekársku komoru zastupuje v AEMH MUDr. Eliška Lovrantová, PhD., členka SVZ SLK

 

Prezident AEMH: Dr. Raymond Lies (Luxembursko)

 

Zoznam členov AEMH:

 • Verband der ärztlichen Direktoren und Primarärzten Österreichs
 • Wiener Med. Akademie für ärztl. Fortbildung und Forschung (Rakúsko)  
 • Fédération Belge des Chambres Syndicales des Médecins/ Belgische Vereniging van Artsensyndikaten (Belgicko)
 • Croatian Medical Chamber (Chorvátsko) 
 • Den Almindelige Danske Laegeforening (Dánsko)
 • Syndicat National des Médecins, Chirurgiens, Spécialistes et Biologistes des Hôpitaux Publics (Francúzsko)
 • Conseil National de l'Ordre des Médecins (Francúzsko)
 • VLK „Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands e.V.“ (Nemecko)
 • Panhellenic Medical Association (Grécko)
 • Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri FNOMCeO (Taliansko)
 • Association des Médecins et Médecins Dentistes du Grand Duché de Luxembourg (Luxembursko)
 • The Norwegian Association of Senior Hospital Physicians (Nórsko)
 • Ordem dos Médicos (Portugalsko)
 • Slovenská lekárska komora (Slovenská republika)
 • Medical Chamber of Slovenia (Slovinsko)
 • Consejo General de Colegios Medicos de España (Španielsko)
 • Swedish Association of Hospital Physicians (Švédsko)
 • Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (Švajčiarsko)   

Vytvorenie spoločného sekretariátu AEHM a FEMS od 1.3.2010

 

Kontakt + FEMS:
AEMH European Secretariat
Rue de la Science, 41
B-1040 Bruxelles
Tel : +32 2 736 60 66 - Fax : +32 2 732 99 72
secretariat@aemh.org

viac info na www.aemh.org