Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktivity

Aktivity - Stály výbor pre zahraničie


ČINNOSŤ VÝBORU

STÁLY VÝBOR EURÓPSKYCH LEKÁROV (CPME)

EURÓPSKA ASOCIÁCIA NEMOCNIČNÝCH LEKÁROV (AEMH)

SPRÁVY Z NAVŠTÍVENÝCH PODUJATÍ

INFORMÁCIE Z EÚ

PODPORA ZAHRANIČNÝCH KOMOR A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCII


 

ČINNOSŤ VÝBORU

29.11.2021

Rokovanie Stáleho výboru pre zahraničie

28.3.2017
CPME survey on Guidelines for Doctors Addressing the Promotion of Healthy Lifestyles in Primary Care

14.11.2016
Odpovede SLK na otázky stáleho zastúpenia EK na Slovensku – pozícia SLK (slovenská verzia) – rokovanie 14.11.2016
Position of the Slovak Medical Chamber (anglická verzia)

7.12.2015
Slovenska lekárska komora poskytla na vyžiadanie stáleho zastúpenia Európskej komisie v Bratislave nove vyjadrenia k stratégii implementácie politiky zdravia
odpovede na dotazník EK 7.12.2015 - slovenská verzia
position paper SLK 7.12.2015 - anglická verzia

25.9.2015
Slovenská lekárska komora zorganizovala v Košiciach medzinárodnú konferenciu pod názvom "Postavenie a kompetencie komôr v Slovenskej republike a v Európskej únii" 
podrobnejšie o konferencii

5.3.2015
Slovenská lekárska komora sa vyjadrila k hodnotiacej sprave Európskej komisie o stave Slovenskej republiky v častiach týkajúcich sa zdravotníctva 

12.1.2015
Slovenska lekárska komora poskytla na vyžiadanie stáleho zastúpenia Európskej komisie v Bratislave vyjadrenia k stratégii implementácie politiky zdravia
odpovede na dotazník EK 12.1.2015 - slovenská verzia
odpovede na dotazník EK 12.1.2015 - anglická verzia
analýza stratégie zdravia - slovenská verzia
analýza stratégie zdravia - anglická verzia

 

VBratislave, 25. januára 2016
Zdokumentovala: PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPHšpecialistka pre koncepčné záležitosti SLK
Na zverejnení spolupracovala: Mgr. Michaela Ivaničováeditorka web stránky SLK


STÁLY VÝBOR EURÓPSKYCH LEKÁROV (CPME)

ČO JE CPME

8.3. 2022    CPME vytvoril fond na podporu Ukrajiny

Stály výbor európskych lekárov (CPME) v spolupráci s Európskym fórom medicínskych asociácií (EFMA) a so Svetovou asociáciou lekárov (WMA) vytvorili fond na pomoc Ukrajine. Primárnym účelom fondu je zabezpečiť zdravotnícky tovar (lieky, medicínske produkty, produkty detskej výživy, a pod.). Bližšie informácie nájdete tu

Slovenská lekárska komora ako partnerská organizácia podporuje túto iniciatívu a prikladáme aj číslo účtu, ak by ste mali záujem zúčastniť sa predmetnej zbierky.

SOCIETE GENERALE
Domiciliation: ANNEMASSE ENTERPRISES (04335)
International Banking Account Number IBAN:  FR76 30003 04335 00050005353 78
Bank Identification Code BICSOGEFRPP

Account Owner: ASSO MEDICALE MONDIALE, 13A Chemin du Levant, 01210 FERNEY-VOLTAIRE, FRANCE

 

CPME newsletter

Stály výbor európskych lekárov (CPME) prijal hlavné zásady v interakcii so zúčastnenými stranami (12.5.2016)

Stály výbor európskych lekárov (CPME) - vyjadrenie podpory vo veci podávania hromadných výpovedí (25.11.2011)

 

Zasadnutia CPME


 

Novinky z CPME

      2021

       - COVID-19 in Europe: Status report from the National Medical Associations (29.1.2021)

 

       2020

          - COVID-19 in Europe: Status report from the National Medical Associations (19.6.2020)

          - COVID-19 - Survey - Overview (18.12.2020)

 

        2019

           - Eleven Turkish doctors sentenced to prison: CPME and WMA sent a letter to the EU leadership 

 

        2018

           - CPME elected the new Executive Committee for 2019 - 2021

       __________________________________

        2017

       ____________________________________

        2016

       _____________________________________

         2015

 


EURÓPSKA ASOCIÁCIA NEMOCNIČNÝCH LEKÁROV (AEMH)

ČO JE AEMH

NÁRODNÁ SPRÁVA SLOVENSKO 2008

Európska asociácia nemocničných lekárov (AEMH) - vyjadrenie podpory vo veci podávania hromadných výpovedí

 

Novinky z AEMH

2020

 

2019

 

Zasadnutia AEMH

           Príloha: Národné správy členov delegácii AEMH, Oslo, Nórsko, 9.5.2019 – 11.5.2019


Materiály

 


SPRÁVY Z NAVŠTÍVENÝCH PODUJATÍ

 

 


PODPORA ZAHRANIČNÝCH KOMOR A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCII