Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktivity

Aktivity - Stály výbor pre zahraničie


 

 

Január 2023

 

Článok Manažéri v bielych plášťoch o európskom projekte „Clinical leadership" nájdete v časopise Medikom, číslo 01/2023 (s. 34 - 35) - dostupný TU.

Pripravila: MUDr. Eliška Lovrantová PhD., členka SVZ SLK, zástupkyňa SLK v AEMH


December 2022

 

Informácie zo zasadnutia Stáleho výboru Európskych lekárov (CPME) priniesla predsedníčka SVZ SLK, MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH. Dostupné sú v časopise Medikom, číslo 08/2022 (s. 32 - 33) - nájdete TU.


Október 2022

 

Na slávnostnom zhromaždení k 75. výročiu nemeckej Spolkovej lekárskej komory nechýbal ani zástupca Slovenskej lekárskej komory. Správu zo zhromaždenia priniesol člen SVZ SLK, MUDr. František Štefanec. Nájdete ju v v časopise Medikom, číslo 08/2022 (s. 18 - 20) - dostupný TU.


Marec 2022

 

CPME vytvoril fond na podporu Ukrajiny

Stály výbor európskych lekárov (CPME) v spolupráci s Európskym fórom medicínskych asociácií (EFMA) a so Svetovou asociáciou lekárov (WMA) vytvorili fond na pomoc Ukrajine. Primárnym účelom fondu je zabezpečiť zdravotnícky tovar (lieky, medicínske produkty, produkty detskej výživy, a pod.). Bližšie informácie nájdete tu

Slovenská lekárska komora ako partnerská organizácia podporuje túto iniciatívu a prikladáme aj číslo účtu, ak by ste mali záujem zúčastniť sa predmetnej zbierky.

SOCIETE GENERALE
Domiciliation: ANNEMASSE ENTERPRISES (04335)
International Banking Account Number IBAN:  FR76 30003 04335 00050005353 78
Bank Identification Code BICSOGEFRPP

Account Owner: ASSO MEDICALE MONDIALE, 13A Chemin du Levant, 01210 FERNEY-VOLTAIRE, FRANCE