Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

Slovenská lekárska komora je členom CPME. 


 

CPME je medzinárodné združenie založené na dobročinné, vedecké a pedagogické ciele. Združenie bolo vytvorené v súlade s Belgickým aktom z 25. októbra 1919, v platnom znení zo 6. decembra 1954. Je poradným orgánom Európskej únie pre otázky medicíny.

Ciele CPME ako neziskovej organizácie:
–  výskum a podpora lekárskeho vzdelávania, praxe a zdravotnej starostlivosti v Európskej únii na najvyššej úrovni,
–  úsilie o podporu voľného pohybu lekárov v rámci Európskej únie,
–  zastupovanie lekárskeho stavu v členských štátoch EÚ, v orgánoch EÚ, a v ďalších orgánoch a/alebo organizáciách zaoberajúcich sa priamo alebo nepriamo otázkami týkajúcimi sa lekárskeho povolania,
–  ďalšie aktivity, ktoré môžu podporiť dosiahnutie uvedených cieľov.


Členovia CPME:
Členmi CPME je 25 európskych lekárskych organizácií. Členom s hlasovacím právom sa môže stať organizácia, ktorá je najreprezentatívnejšou nevládnou  národnou lekárskou organizáciou krajiny Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA).


Slovenskú lekársku komoru zastupuje v CPME MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH
Prezidentka CPME od r. 2014: Dr. Katrín Fjeldsted, Island


Zoznam členov CPME:
- Österreichische Ärztekammer (Rakúsko)
- Association Belge des Syndicats Médicaux (Belgicko)
- Cyprus Medical Association (Cyprus)
- Česká lékařská komora (Česká republika)
- Den Almindelige Danske Laegeforening (Dánsko)
- Eesti Arstide Liit (Estónsko)
- Suomen Lääkäriilitto (Fínsko)
- Bundesärztekammer (Nemecko)
- Panhellenic Medical Association (Grécko)
- Hungarian Medical Chamber (Maďarsko)
- Laeknafélag Islands (Island)
- Irish Medical Organisation (Írsko)
- Latvian Physicians Association (Lotyšsko)
- Association des Médecins et Médecins-Dentistes du Grand Duché de Luxembourg (Luxembursko)
- Medical Association of Malta (Malta)
- Den Norske Laegeforening (Nórsko)
- Naczelna Izba Lekarska (Poľsko)
- Ordem dos Médicos (Portugalsko)
- Slovenska lekárska komora (Slovenská republika)
- Zdravniska Zbornica Slovenije (Slovinsko)
- Swedish Sveriges Läkarförbund (Švédsko)
- Koninklijke Nederlandsche Maatschapij tot Bevordering der Geneekunst (Holandsko)
- British Medical Association (Veľká Británia)


Sekretariát CPME:                                
    
Rue Guimard 15                                 
B-1040 Brussels / BELGIUM                      
e-mail : secretariat@cpme.eu
Tel +32 2732 72 02
Fax +32 2732 73 44

Spoločná deklarácia CPME a EFPIA
viac informácií na www.cpme.eu