Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktivity

Aktivity

KONCEPCIA ČINNOSTI Stáleho výboru SLK pre vzdelávanie (doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.,15.8.2016, Košice)