*** ZMENA *** Prihlasovanie do konta CME           9.8.2022: Monitoring médií ohľadom zdravotníctva